Меѓународни кодови

Внесете го името или кодот на државата за која барате информација

Повикувачки број за Р. Македонија е 389
Број за повикување надвор од Р. Македонија е 00

КодДржаваМрежаЦенаЦена
за повик со картичка за меѓ. разговори
Цена
за повик од говорница
387Босна и Херцеговинафиксна20,06
16,05 (со „Омилена/Партнер“ земја)
14,9036,90
387Босна и Херцеговинамобилна33,04
26,43 (со „Омилена/Партнер“ земја)
29,0042,75
386Словенијафиксна11,68
9,35 (со „Омилена/Партнер“ земја)
13,3023,85
386Словенијамобилна33,04
26,43 (со „Омилена/Партнер“ земја)
29,0042,75
381Србијафиксна15,34
12,27 (со „Омилена/Партнер“ земја)
13,3023,85
381Србијамобилна33,04
26,43 (со „Омилена/Партнер“ земја)
29,0042,75
380Украинафиксна20,06
14,04 (со „Омилена/Партнер“ земја)
14,9036,90
380Украинамобилна41,30
28,91 (со „Омилена/Партнер“ земја)
40,0055,65
385Хрватскафиксна20,06
16,05 (со „Омилена/Партнер“ земја)
14,9036,90
385Хрватскамобилна33,04
26,43 (со „Омилена/Партнер“ земја)
29,0042,75
382Црна Горафиксна15,34
12,27 (со „Омилена/Партнер“ земја)
13,3023,85
382Црна Горамобилна33,04
26,43 (со „Омилена/Партнер“ земја)
29,0042,75

Цените важат за минута разговор и се со вклучен ДДВ.