MaxADSL пакети

Нарачај онлајн и добиј бесплатна испорака до твојот дом на сите документи и потребна опрема.

Call & Surf Basic

MaxADSL Basic

Месечно499 ден.

повеќе

Call & Surf Start

MaxADSL Start

Месечно899 ден.

повеќе

Call & Surf Comfort

MaxADSL Comfort

Месечно1.699 ден.

повеќе
Интернет      
Вклучен сообраќај 30 GB (1) Неограничено (2) Неограничено (2)
Линиска брзина (D/U) (3) до 4 Mbps/768 Kbps до 8 Mbps/768 Kbps до 12 Mbps/768 Kbps
Мобилен интернет (4) вклучен вклучен 3 GB (Mobile Surf Comfort пакет)
Hotspot пристап до 500 локации (5) Бесплатен Бесплатен Бесплатен
Динамичка IP адреса вклучен вклучен вклучен
Опрема      
Интегриран уред за безжичен пристап (6) вклучен вклучен вклучен

Напомени

(1) По надминување на вклучениот сообраќај од 30 GB (download + upload), брзината на пристап се намалува на 256Kbps/256Kbps.

(2) За неограничен интернет сообраќај важи политика на фер од 300 GB месечно. По надминување на вклучениот интернет сообраќај, брзината се намалува на 768Кbps/768Кbps.

(3) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори како што се: брзината на веб сајтот на кој се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV канали кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(4) По надминување на вклучениот мобилен интернет сообраќај во пакетот, брзината се намалува до 64 Kbps/64 Kbps, а дополнителниот сообраќај не се наплатува.

(5) Со пакетот следува бесплатен и неограничен безжичен Wi-Fi интернет сообраќај на околу 500 Telekom HotSpot локации низ Македонија, кафулиња, ресторани, трговски центри, автобуси, такси возила и други локации. Бројот и местоположбата на Telekom HotSpot локациите може во секое време да се промени.

(6) Опремата е во сопственост на Македонски Телеком.