MaxADSL пакети

 

Call & Surf Basic

MaxADSL Basic

Месечно499 ден.

повеќе

Call & Surf Start

MaxADSL Start

Месечно899 ден.

повеќе

Call & Surf Comfort

MaxADSL Comfort

Месечно1.699 ден.

повеќе
Интернет      
Вклучен месечен интернет сообраќај (D+U) 30 GB Неограничено Неограничено
Политика на фер користење По искористени 30 GB, брзината се намалува до 256 Kbps / 256 Kbps По искористени 300 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps По искористени 300 GB, брзината се намалува до 768 Кbps / 768 Кbps
Линиска брзина (D/U) (1) до 4 Mbps / 768 Kbps до 8 Mbps / 768 Kbps до 12 Mbps / 768 Kbps
Mобилен интернет во Македонија (D+U) (2) вклучен вклучен 3 GB
Телеком Hotspot пристап до 500 локации Бесплатен Бесплатен Бесплатен
Динамичка IP адреса вклучен вклучен вклучен
Опрема      
Интегриран уред за безжичен пристап вклучен вклучен вклучен

Напомени

(1) Линиската брзина го означува вкупниот проток на податоци преку ADSL линијата кој може да се оствари по сите основи, вклучувајќи интернет, телефонија и телевизија. Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, бројот на MaxTV каналите кои се гледаат/снимаат додека се пристапува на интернет и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Македонски Телeком АД – Скопје се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина.

(2) По надминување на вклучениот месечен сообраќај од 3 GB, дополнителниот интернет сообраќај не се наплаќа, а брзината се намалува на 64 / 64 Kbps.